Por primera vez puedes cambiar las
cosas. Con tu firma

  • Recogemos firmas
    aptas legalmente
  • Cambiamos las cosas
    con el voto de todosAvales para Som Valencians Acción promovida por: Som Valencians

Logo firmas electronicas

SOM VALENCIANS es un partit valencià de centre, lliberal, moderat, democratic i participatiu. Naix en l´esperança de regenerar la politica valenciana, defendre els interessos dels ciutadans valencians dins de les institucions politiques valencianes, aixina com en els parlaments espanyol i europeu. Volem millorar les condicions economiques i socials de les persones que viuen en l´autonomia valenciana.

DEFENSA DELS INTERESSOS VALENCIANS

SOM VALENCIANS es un partit que naix aspirant a defendre els interessos valencians. Creguem que els partits estatals que tenen la seua seu en Madrit o Barcelona, mai podran resoldre els problemes dels valencians. DENUNCIEM que son estos partits els que bloquegen el desenroll de la nostra autonomia, la creacio de riquea valenciana, i treballen activament en contra dels interessos valencians, en benefici d´uns atres.

En lo cultural i identitari, defenem la Llengua valenciana i les Normes d´El Puig.

Comparte esta propuesta

No se admiten más firmas para este partido. Se ha superado el plazo de recepción de firmas